Naujos knygos

2017-02-20

Pabaisko mūšis ir jo epocha

Ilona Vaškevičiūtė
Leidykla: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla

Pabaisko mūšis (1435 m. rugsėjo 1 d.) į Lietuvos istoriją įėjo kaip vienos didžiausių viduramžių epochos kautynių, įvykusių dabartinės Lietuvos teritorijoje ir nulėmusių tolesnę LDK politinę raidą. Vienų istorikų jis yra prilyginamas Žalgirio mūšiui, kitų – įvardijamas tik vidaus kautynėmis ar brolžudiška kova dėl valdžios. Dalis istorikų šį mūšį linkę įvardyti galutinėmis kautynėmis lietuvių kovoje su vokiečių ordinais. Kautynių vieta – dabartinis Pabaisko miestelis ir apylinkės. Šis leidinys – tai pirmas darbas Lietuvos istorijoje, skirtas atliktų kompleksinių tyrimų Pabaisko mūšio vietoje ir surinktų archyvinių bei istorinių duomenų rezultatams atskleisti. atlikti žvalgymai beveik 45 ha teritorijoje, su metalo ieškikliu patikrinti Žirnajos upės krantai (pasak šaltinių, kariuomenė kėlėsi į kitą krantą), žvalgytos kitos galimos kautynių vietos, tyrinėti Pabaisko apylinkėse esantys penki senkapiai. Leidinyje spausdinama 16 originalių straipsnių, kurių paskirtis – ne tik paminėti istorinio mūšio metines, bet ir prisidėti prie istorinės atminties išsaugojimo ir sklaidos. Straipsniai pagal tematiką suskirstyti į 4 skyrius: I – „Pabaisko mūšis rašytiniuose šaltiniuose“, II – „Pabaisko mūšis istorijoje“, III – „Pabaisko mūšis archeologijos šaltiniuose“, IV – „Pabaisko mūšis istorinėje atmintyje“.

2017-01-27

Kokybiniai tyrimai: principai ir metodai

Vilma Žydžiūnaitė ,Stanislav Sabaliauskas
Leidykla: Šv. Ignaco Lojolos Kolegija

Vadovėlyje atskleidžiama kokybinių tyrimų paskirtis – pažinti, suprasti ir apibūdinti mažai tyrinėtus socialinius reiškinius, žmonių patirtis, socialines sąveikas, atskleisti, kaip tyrimo dalyviai įprasmina savo patirtį, sąveikas ir kasdienį gyvenimą. Šis vadovėlis skiriamas aukštųjų mokyklų socialinių mokslų edukologijos, psichologijos, sociologijos, antropologijos, viešosios komunikacijos, ekonomikos, viešojo administravimo, vadybos ir politikos mokslų krypčių studijų studentams. Kokybiniai tyrimai socialinių mokslų srityje atliekami, remiantis multidisciplininiu požiūriu, todėl ši knyga gali būti vertinga tiksliųjų, humanitarinių, sveikatos, ypač slaugos bei visuomenės sveikatos mokslų studijų programų studentams, kurie atlieka taikomuosius tyrimus, realizuodami pasirinktą studijų programą, taip pat pirmosios pakopos tyrėjams – magistro laipsnį įgijusiems asmenims, kurie taikomuosius tyrimus įgyvendina praktikos institucijose. Vadovėlis gali būti naudingas doktorantams ir įvairiose organizacijose dirbantiems tyrėjams, norintiems plėsti savo socialinių mokslų srities kompetencijas. Be to, jis rekomenduojamas tyrėjams, kurie savo praktikoje remiasi kiekybine paradigma, tačiau teoriškai tyrinėdami siekia atskleisti žmogaus biologinių, socialinių ir kultūrinių aspektų tarpusavio ryšius.

2017-01-02

Maisto naikinimo mašina

Jolanta Sungailienė
Leidykla: UAB Didakta

Šiais gausos laikais antsvorio problema pasiekė neregėtą mastą. Knygos „Maisto naikinimo mašina“ autorė pabrėžia pagrindinę emocinio valgymo priežastį – stresą ir nerimą, kurie tapo didžiosios dalies žmonių kasdieniais palydovais. Pirmąjį žingsnį sveikatos link autorė ragina žengti galvoje. Atskirti tai, ką jaučiame, nuo to, ką valgome, – postūmis į geresnę sveikatą. Eidama savo patirties ir paieškų keliu, autorė pabrėžia: kol nesusitvarkysime mąstymo, netapsime dvasiškai tvirti, išorinės svorio mažinimo priemonės nebus veiksmingos ir ilgalaikės. Knygoje kalbama apie tai, kad depresija yra dažno žmogaus palydovė, nors daugelis to nė neįtaria. Autorės pavadintai maisto naikinimo mašinai nėra išorinio „stop“ mygtuko, bet yra vidinis. Jo dėka įmanoma neįsikabinti minčių, sukeliančių baimę ir įsukančių į užburtą ratą, bet jas paleisti, nuo jų atsiriboti, tapti laisviems ir leisti organizmo funkcijoms susitvarkyti savaime. Jolanta Sungailienė, turinti aukštąjį filologės ir ekonomistės išsilavinimą, svarbiausią patirtį ir su ja susijusias psichologijos žinias sakosi įgijusi Gyvenimo mokykloje. Savitas pasaulio suvokimas ir patirtis paskatino rašyti knygas. Jos padeda atrasti vidinę ramybę ir darną. Kitos darbo sritys – marketingas, knygų, straipsnių rašymas ir skelbimas, anglų kalbos dėstymas bei anglų kalbos programos kūrimas svetainėje www.angluABC.lt, pokalbio terapija bei konsultavimas įvairiais gyvenimo klausimais, NLP (neurolingvistinis programavimas), fototerapija.

„Maisto naikinimo mašina“ bei „Emocijų karuselė“ – autorės psichologinės knygos, kuriose, dalydamasi patirtimi, neįkyriai ir subtiliai pateikia gyvenimiškas situacijas. Sklandus rašymo stilius, persmelktas humoro, todėl knygas skaityti įdomu ir lengva.

2017-01-02

Drąsa būti savimi

Kamila Golod
Leidykla: UAB Didakta

Knyga „Drąsa būti savimi“ kupina įvairių jausmų ir emocijų, skirtingų situacijų ir sprendimų joms įveikti. Apie vyro ir moters meilę, apie tėvų ir vaikų santykius, apie savo autentiškumo paieškas. Apie gyvenimą čia ir dabar, nepriklausomai ar priklausomai nuo to, kas buvo praeity, ir su viltimi, kas laukia ateity. Kiekvienas iš šių personažų sukurtas remiantis tikrais žmonių išgyvenimais ir charakterio bei elgesio savybėmis. Kadangi čia nėra nė vieno herojaus, kuris atspindėtų tik vieną realų žmogų, tai kiekvienas turės galimybę apčiuopti šioje knygoje kažką artimo sau, pažvelgti į savo gyvenimą iš šalies, rasti naujų įžvalgų ir naujų sprendimų tam tikroms gyvenimo situacijoms. „Drąsa būti savimi“ – tai knyga apie savęs paieškas ir vidinius pokyčius. Apie vienatvę būnant tarp žmonių, kai esi praradęs esminį ryšį – su savimi. Didžiulį troškimą būti priimtam ir mylimam. Pamąstymai apie gyvenimo pasirinkimus ir dėsningumus pateikti netradiciniu, įtraukiančiu formatu. Jautru ir tikra. Kitų istorijose galite atrasti kažką tikrai vertingo ir artimo sau, galbūt net savo patirties ar praeities, jei tik būsite pasiruošę tai priimti ir pritaikyti. Rekomenduoju pradedantiems kažką naujo ir svarbaus savo gyvenime – kelionę į save ar profesinį kelią ugdant kitus žmones. Žaisminga, paprasta ir nuoširdi autorės natūra įkvepia kiekviename puslapyje. Jos geranoriškumą ir palaikymą jausite visame kūrinyje, kurį perskaičiau lengvai ir su malonumu.

Raminta Girdvainė, Atradimų trenerė

Užsisakykite naujienas