Naujos knygos

2017-05-16

Gero gyvenimo kronikos

Kęstutis Navakas
Leidykla: UAB Tyto alba

10 punktų apie knygą

1. Pirmasis jos leidimas išėjo 2005-aisiais, buvo išsyk išpirktas, o ieškančių yra ligi šiol.
2. Šis, antrasis, leidimas nėra pakartojimas. Knyga papildyta 10 tekstų, rašytų toje pačioje „komercinių kioskelių“ epochoje (1994–1996).
3. Pirmasis leidimas pelnė J. Lindės-Dobilo premiją, „Poezijos pavasario“ prizą už geriausią eseistiką, „Mūzų malūno“ prizą ir buvo nominuotas Metų knygos rinkimuose.
4. Valdemaras Kukulas apie knygą rašė: „Intensyvus K. Navako žaidimas kultūriniais, intelektualiniais, socialiniais kontekstais kuria šio autoriaus kultūrinės laikysenos ir pasaulėžiūrines dominantes: taip, nei Bachas, nei Beethovenas, nei dar kas nors neturėjo to ar ano, bet kaunietis tai turi ir amžiams turės.“
5. O štai ką apie knygą rašė Viktorija Šeina: „Nesvarbu, ar eseistas aprašo tarptautinį literatūrinį renginį, nuobodų savaitgalį ar libreto vertimo „kančias“, – visa tai jo tekste pavirsta elegantiška, žavia ir būtinai juokinga miestiška „istorija“.“
6. Knygą sudaro ir esė įprasta prasme, ir daugybė itin bohemiškos memuaristikos, ir humoreskos su tų laikų realijomis.
7. Veik viskas, kas aprašoma, vyko iš tiesų, nors kartais tuo sunku patikėti.
8. Tai vienintelė mano knyga, siųsta į Baltarusijos kalėjimą, nes kaliniai paprašė.
9. Tai vienintelė mano knyga, kurią paskolinus niekas nesiteikdavo grąžinti.
10. Tai knyga, kuri niekaip neleis jums nuobodžiauti, kad ir kiek stengtumėtės.

Kęstutis Navakas

2017-04-04

Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos. Tęstinis mokslo straipsnių rinkinys 6 tomas

Aušra Žemgulienė
Leidykla: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla

Leidinyje pateikiami mokslo straipsniai, parengti 2015 m. rugsėjo 17–18 d. vykusios tarptautinės tęstinės mokslinės konferencijos „Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos“ metu skaitytų pranešimų pagrindu. Straipsniai recenzuoti dvigubo „aklojo“ recenzavimo būdu. Mokslo straipsniuose autoriai nagrinėja Lietuvos ir užsienio mokslo, ugdymo tyrimų bei praktikos patirtį, kelia problemas ir apibendrina savo tyrimų duomenis aktualiais ikimokyklinio ir pradinio ugdymo klausimais. Leidinyje visa medžiaga skirstoma į dvi dalis: ikimokyklinio ugdymo didaktinės inovacijos ir pradinio ugdymo didaktinės inovacijos. Ikimokyklinio ugdymo didaktinių inovacijų dalyje mokslininkai kelia kiekvienam vaikui tinkamo ugdymo aktualijas: nagrinėja ankstyvojo amžiaus mikčiojančių vaikų ugdymo, ankstyvojo meninio ugdymo, darželinukų vertybinių nuostatų ugdymo klausimus; sprendžia visai visuomenei svarbias socialines problemas, tokias kaip patyčių prevencija, tolerancijos ugdymas; pateikia pedagoginės profesinės karjeros plėtotės ir mentorystės tyrimų duomenis bei gerąją patirtį. Pradinio ugdymo didaktinių inovacijų dalyje keliami požiūrio į ugdymą kaitos, kūrybiškumo, aktyvaus mokymosi principų realizavimo, inovatyvių ugdymo strategijų ir technologijų taikymo klausimai. Gvildenamos mokinių kalbinių gebėjimų ugdymo, įvairių sričių raštingumo ugdymo, inovatyvaus meninio ugdymo problemos. Tęstinis mokslo straipsnių leidinys aktualus mokslininkams edukologams, pedagogų rengimo institucijų dėstytojams, vaikystės studijų ir pradinio ugdymo sričių pedagogams ir studentams.

Užsisakykite naujienas