‹ Atgal

Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos. Tęstinis mokslo straipsnių rinkinys 6 tomas

Aušra Žemgulienė
Paskelbta 2017-04-04
Leidykla: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla
ISBN: 9782538705763
Puslapiai: 252
Viršelis: Paperback/softbackLeidinyje pateikiami mokslo straipsniai, parengti 2015 m. rugsėjo 17–18 d. vykusios tarptautinės tęstinės mokslinės konferencijos „Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos“ metu skaitytų pranešimų pagrindu. Straipsniai recenzuoti dvigubo „aklojo“ recenzavimo būdu. Mokslo straipsniuose autoriai nagrinėja Lietuvos ir užsienio mokslo, ugdymo tyrimų bei praktikos patirtį, kelia problemas ir apibendrina savo tyrimų duomenis aktualiais ikimokyklinio ir pradinio ugdymo klausimais. Leidinyje visa medžiaga skirstoma į dvi dalis: ikimokyklinio ugdymo didaktinės inovacijos ir pradinio ugdymo didaktinės inovacijos. Ikimokyklinio ugdymo didaktinių inovacijų dalyje mokslininkai kelia kiekvienam vaikui tinkamo ugdymo aktualijas: nagrinėja ankstyvojo amžiaus mikčiojančių vaikų ugdymo, ankstyvojo meninio ugdymo, darželinukų vertybinių nuostatų ugdymo klausimus; sprendžia visai visuomenei svarbias socialines problemas, tokias kaip patyčių prevencija, tolerancijos ugdymas; pateikia pedagoginės profesinės karjeros plėtotės ir mentorystės tyrimų duomenis bei gerąją patirtį. Pradinio ugdymo didaktinių inovacijų dalyje keliami požiūrio į ugdymą kaitos, kūrybiškumo, aktyvaus mokymosi principų realizavimo, inovatyvių ugdymo strategijų ir technologijų taikymo klausimai. Gvildenamos mokinių kalbinių gebėjimų ugdymo, įvairių sričių raštingumo ugdymo, inovatyvaus meninio ugdymo problemos. Tęstinis mokslo straipsnių leidinys aktualus mokslininkams edukologams, pedagogų rengimo institucijų dėstytojams, vaikystės studijų ir pradinio ugdymo sričių pedagogams ir studentams.


Užsisakykite naujienas