‹ Atgal

Genocidas ir rezistencija 2016, 2 (40)

Paskelbta 2020-01-07
Leidykla:
ISBN: 9781392346340
Puslapiai: 167
Viršelis:TURINYS – CONTENTS STRAIPSNIAI – ARTICLES Tadas Jaskelevičius Panevėžio apskrities Pušaloto valsčiaus 1941 m. Birželio sukilimo dalyvių likimai Fates of the Participants of the 1941 June Uprising in Pušalotas Rural Area of Panevėžys County Justinas Braslauskas Gyventojų aprūpinimas ir kasdienis gyvenimas nacių okupuotoje Lietuvoje Supplies for the Population and Daily Life in the Nazi Occupied Lithuania Aistė Petrauskienė Laisvės kovotojas ir vieta: kitoks partizanų vado Petro Bartkaus pasakojimas Freedom Fighter and Location: a Different Story of Partisan Commander Petras Bartkus Valdemaras Klumbys Ezopo kalbos prielaidos ir formavimasis sovietinėje Lietuvoje Assumptions and Formation of the Aesopian Language in the Soviet Lithuania IŠ ARCHYVŲ – FROM THE ARCHIVES Gintautas Ereminas Lietuvių šv. Kazimiero draugijos veikla Vilniaus krašte (1926–1940 m.) ATMINTIS – MEMORY Stanislovas Buchaveckas Pažaislio valsčiaus (Petrašiūnų) sukilėliai 1941 m. birželį KRONIKA – CRONICALS KNYGOS – BOOKS ATMINTINOS DATOS – MEMORABLE DATES MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

Užsisakykite naujienas