‹ Atgal

Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino nutarimą dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms

Paskelbta 2016-07-22 12:42:20
Nuotraukos autorius: Barta IV

2016 m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė  (LRV) patvirtino 1996 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1389 „Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“ pakeitimus.

LRV nustatė, jog tiražui esant didesniam nei 100 egzempliorių, viešosios informacijos rengėjai per 20 darbo dienų nuo visų rūšių dokumentų tiražo išleidimo datos turi perduoti nemokamus privalomuosius egzempliorius: Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai leidinio 2 egzempliorius, o Kauno apskrities viešajai bibliotekai, Vilniaus universiteto bibliotekai, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai ir Lietuvos technikos bibliotekai 1 egzempliorių. Tiražui esant nuo 20 iki 100 nemokamus privalomuosius egzempliorius privaloma perduoti: Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai 2 egzempliorius ir Lietuvos technikos bibliotekai vieną egzempliorių.

Elektronine forma išleistų dokumentų vieną privalomąjį egzempliorių per 20 d. d. nuo dokumento išleidimo dienos privaloma perduoti Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai. Elektronine forma išleisto dokumento Lietuvos bibliotekų fonde pateikti nereikia tik tuo atveju, jeigu dokumentas jau yra perduotas įprastinėje, materialioje formoje.

Lietuvos leidėjų asociacija (LLA), dar 2015 metų gruodžio mėnesį, raštu pateikė pastabas ir pasiūlymus dėl nutarimo Nr. 1389 pakeitimo projekto bei dalyvavo nutarimo rengime. 


Užsisakykite naujienas